2017 metros a driblar antecedeu a Noite Branca de Gondomar