Milha urbana foi adiada para 29 julho

Milha urbana foi adiada para 29 julho